Välkommen till Maakasi Oy:s sidor

Maakasi Oy är en maskinverkstad- och grävfirma i Uleåborg.

Gräv verksamheten har redan börjat på 50-talet och verkstadindustri år 1976.

Maskinverkstaden planerar och tillverkar  tunga redskap för grävmaskiner och hjullastare och olika stålprodukter.

Vi har tillverkat stora stenkopor redan över 35 år för t.ex. kross firmor och gruvor.

Vi använder modern teknik för produkters planering och även över 60 års erfarenhet för jordbygge.

Från oss får man även slitstål 400-500 HB, så som skopskär, bottenskenor osv..
Även skopor reparerar vi med stark arbetserfarenhet till så gott som nya.

Våra kunder är maskin importörer, entreprenörer, gruvor, byggfirmor och industrifabriker både i Finland och Sverige.

Vi planerar våra varor alltid enskilt för våra kunde enligt krav, tidtabell och slutresultatet är som beslutat.

 

 

 

 

Kuva1 105-350 Hitachi 870 WA 600 hiili