volvo 350

cat-992

cat-r1700g

WA 600Cat 982 -2

Hjullastarskopor

  • Bergskopor     
  • Tunnelskopor
  • Gruvskopor
  • Krossskopor
  • Malmskopor
  • Skopor för lätt material
  • Snabbfäste skopor
  • Sparskär skopor
  • Reparation av skopor

  Hjullastarskopor