Vi planerar våra varor alltid enskilt för våra kunde enligt krav, tidtabell
och slutresultatet är som avtalats.